Η συμμετοχή της Πλατφόρμας και οι προτάσεις της στην ακρόαση των φορέων για το νέο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας

EPITROPI

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, έλαβε χώρα συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, όπου συζητήθηκε το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις». Οργανώσεις-μέλη της Πλατφόρμας Οργανώσεων για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες συμμετείχαν στην ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων, όπου και παρουσίασαν μια σειρά προτάσεων με στόχο τη βελτίωση της εν λόγω νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Σχετικό υπόμνημα κατατέθηκε υπόψη της Επιτροπής και του Υπουργού Υγείας, κ. Α. Ξανθού.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι οργανώσεις της Πλατφόρμας προτείνουν:

  • την ανάγκη για θεσμοθετημένη και συστηματική συμμετοχή των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στο σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά, μέσω της συμμετοχής της Πλατφόρμας μας στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, προτείνοντας να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου σχετική τροποποίηση στο άρθρο 50 του Ν. 4139/2013
  • βελτιώσεις στο άρθρο 91 παράγραφος 3 που αφορά στη λειτουργία των χώρων εποπτευόμενης χρήσης (ΧΕΧ) με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης και την απρόσκοπτη επίτευξη των θεμελιωδών της στόχων- τη μείωση δηλαδή των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με τη χρήση ουσιών και την προαγωγή της υγείας των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών, αλλά και τη μείωση της βλάβης για τις γειτονιές και την ευρύτερη κοινότητα (π.χ. θέματα αναφορικά με το Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών και την ποινική δίωξη των χρηστών, καθώς επίσης και τη μεγάλη ανάγκη εμπλοκής της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην υλοποίηση των ΧΕΧ)
  • τροποποίηση του άρθρου 60 του Ν. 4139/2013 που θα προστατεύει νομικά το σύνολο των παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης
  • την ανάγκη συμμετοχής της κοινότητας των ομοτίμων χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών (peers) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων μείωσης της βλάβης

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόμνημα εδώ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s