Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ C-EHRN ΚΑΙ TOY EHRA ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Τα άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών (PWUD) μπορούν να θεωρηθούν ομάδα κινδύνου στην επιδημία COVID-19. Ζουν συχνά στο περιθώριο της κοινωνίας με χαμηλή ή καθόλου πρόσβαση στη στέγαση, την απασχόληση, τους οικονομικούς πόρους, την κοινωνική και την υγειονομική περίθαλψη και αντιμετωπίζουν συστηματικές διακρίσεις και ποινικοποίηση στην πλειονότητα των χωρών. Πολλοί από αυτούς έχουν πολλαπλά προβλήματα υγείας, τα οποία μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο (θανατηφόρου) μόλυνσης COVID-19 (συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων ασθενειών όπως η ΧΑΠ, το HIV, η φυματίωση, ο καρκίνος και άλλες καταστάσεις που καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα).

Οι υπηρεσίες μείωσης βλάβης είναι συχνά το μοναδικό σημείο επαφής για την πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο παρέχονται υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και άλλη βασική υποστήριξη και λειτουργούν ως ουσιαστικός σύνδεσμος με άλλες υπηρεσίες που μπορούν να τους σώσουν την ζωή.

Καλούμε τις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να συστήσουν μέτρα ασφαλείας και:

1. Να αυξήσουν τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών μείωσης της βλάβης και άλλων υπηρεσιών χαμηλής οδού για τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα τη θεραπεία υποκατάστασης με οπιοειδή (OST), την υποβοηθούμενη από την ηρωίνη θεραπεία (HAT), τα προγράμματα βελονών και συριγγών (NSP), την παροχή ναλοξόνης και τη συνεχή πρόσβαση σε χώρους ασφαλούς χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών (DCRs). Επιπλέον, πρέπει να παρέχονται βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ημερήσιων και νυκτερινών καταλυμάτων, ντους, ρουχισμό, τρόφιμα και άλλες υπηρεσίες. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης ή/και ζουν στους δρόμους. Continue reading “Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ C-EHRN ΚΑΙ TOY EHRA ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)”

Platform’s Proposals on the draft law proposed by the Health Ministry and the establishment of Drug Consumption Rooms in Greece

EPITROPI

On Wednesday, February 20, a meeting of the Standing Committee on Social Affairs of the Hellenic Parliament took place during which the proposed Draft Law of the Ministry of Health entitled “Private Clinics Statutory Framework, Modernization and Reformative recommendations, The National Public Health Organization establishment, the National Institute of Neoplasms and the other provisions establishment” was discussed.  Members of the greek Organizations’ Platform for Psychoactive Substances participated in the meeting, where they presented a series of proposals aimed at improving this legislative initiative.

Α relevant proposals’ memorandum was submitted to the Committee and the Minister of Health, Mr A. Xanthos. Continue reading “Platform’s Proposals on the draft law proposed by the Health Ministry and the establishment of Drug Consumption Rooms in Greece”